ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสยามเดินรถผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

สยามเดินรถ

สยามเดินรถ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเดินรถรถทัวร์ เส้นทางหลักๆ คือ กรุงเทพ จะนะ ปัตตานี ปาลัส สุไหงโกลก ด่านนอก ยะลา เบตง สงขลา หาดใหญ่ นราธิวาส นาทวี ทุ่งสง เทพา ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

วิธีจองตั๋ว


เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-จะนะ-ปัตตานี-ปาลัส-สุไหงโกลก

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดชุมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดปาลัส
 • จุดจอด อ.ยะหริ่ง
 • จุดจอดกะลาพอ
 • จุดจอดต้นไทร
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดมะนังดาลำ
 • จุดจอด ต.ยี่งอ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:00 ม.4 ข

กรุงเทพ-ด่านนอก

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดชุมพร
 • จุดจอดถ้ำพรรณรา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดป่าพยอม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • แยกคูหา
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดคลองแงะ
 • จุดจอดทุ่งลุง
 • จุดจอดบ้านปริก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
18:30 ม.4 พ

กรุงเทพ-ยะลา

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • จุดจอดชุมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดแยกเอเชีย
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา

กรุงเทพ-ยะลา-เบตง

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • จุดจอด จ.ชุมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • บ่อทอง
 • จุดจอดค่ายอิงคยุทธ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
 • จุดจอด อ.กรงปีนัง
 • จุดจอด มลายูบางกอก
 • จุดจอด อ.บันนังสตา
 • จุดจอด อ.ธารโต
 • คอกช้าง
 • จุดจอด อ.เบตง

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 ข

กรุงเทพ-สงขลา

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดชุมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดควนหนองหงษ์
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดการะเกด
 • จุดจอดดอนแค
 • จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด
 • จุดจอดปากระวะ
 • จุดจอด ท่าเข็น
 • จุดจอดเจดีย์งาม
 • จุดจอดรถสี่แยกระโนด
 • จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
 • จุดจอด ชุมพล
 • จุดจอด ต.บ่อแดง
 • จุดจอด อ.สทิงพระ
 • จุดจอดสนามชัย
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • สิงหนคร
 • จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:30 ม.4 ข

กรุงเทพ-หาดใหญ่

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดถ้ำพรรณรา
 • จุดจอด อ.ชะอวด
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • แยกคูหา
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:50 ม.4 ก

ด่านนอก-หาดใหญ่-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดดอนยอ
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
14:00 ม.4 พ

นราธิวาส-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดปาลัส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • จุดจอด อ.เทพา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอด อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดดอนยอ
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

นาทวี-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดดอนยอ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

ยะลา-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
 • จุดจอดดอนยาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • จุดจอด อ.เทพา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอด อ.รัตภูมิ
 • จุดจอดดอนยอ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

สงขลา-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
 • จุดจอดเจดีย์งาม
 • จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
 • จุดจอดรถสี่แยกระโนด
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:00 ม.4 ข

สงขลา-หาดใหญ่-ทุ่งสง-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดดอนยอ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
14:30 ม.4 พ

สุไหงโกลก-ปาลัส-เทพา-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • จุดจอดต้นไทร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดปาลัส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • จุดจอด อ.เทพา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
13:00 ม.4 ข

หาดใหญ่-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดดอนยอ
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:00 ม.4 ก
18:05 ม.4 พ

เบตง-ยะลา-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • จุดจอด อ.เบตง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอด อ.ธารโต
 • จุดจอด อ.บันนังสตา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • จุดจอด อ.เทพา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอดนาหมอบุญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
12:00 ม.4 ข

ค้นหาเที่ยวรถง่ายๆ

ค้นหา และจองตั๋วออนไลน์สะดวก 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์

เลือกที่นั่งได้เอง

เลือกที่นั่งได้เอง เมื่อจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์

เหมือนจองตั๋วหน้าช่อง

ระบบจำหน่ายตั๋วออนไลน์ เหมือนไปซื้อตั๋วหน้าช่อง


เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60

02-894-6160-2

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่

074-234638

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา

บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34

074-311077

ตัวอย่างเที่ยวรถ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

รูปรถทัวร์สยามเดินรถ

โหลด Android แอป